ReadyPlanet.com
dot
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวสไลด์ รุ่น GS-803 article

  เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวสไลด์ รุ่น GS-803

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.               ขนาดเตียงมีความกว้าง 970  มิลลิเมตร ความยาว 2,120 มิลลิเมตร ความสูง 450-740 มิลลิเมตร

2.               โครงสร้างของเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสีด้วยระบบ Powder Coating

3.               ราวกั้นเตียงทำจากอลูมิเนียม  สูง 48 เซนติเมตร สามารถปรับ ขึ้น – ลง ได้

4.               พื้นเตียงทำด้วยเหล็กแผ่น แบ่งเป็น 4 ตอน พร้อมร่องระบายอากาศ

5.               พนักหัวเตียง – ท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS  สามารถถอดประกอบได้

6.               ควบคุมการปรับท่าต่างๆด้วยระบบไฟฟ้า  สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้าน 220(±10%), 50-60 Hz

7.               มอเตอร์ยี่ห้อ Linak ,  มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าในตัว กรณีไฟดับสามารถใช้งานด้วยระบบไฟฟ้าต่อได้ 5 ชั่วโมง (แบตเตอรี่เต็ม)

8.               ฟังก์ชั่นการทำงานของเตียง มี 3 ฟังก์ชั่น โดยใช้รีโมทคอนโทรล

7.1         ปรับระดับส่วนหัวเตียงในท่ายกแผ่นหลังได้ ตั้งแต่ 0-75 องศา (±5 องศา)

7.2         ปรับระดับส่วนปลายเท้าในท่างอเข่าได้ ตั้งแต่ 0-45 องศา (±5 องศา)

7.3         ปรับระดับความสูงของเตียง(ขึ้น-ลง) ได้ตั้งแต่ 450 – 740 มิลลิเมตร

9.               ล้อทั้ง 4 ล้อ มีขนาด 5 นิ้ว มีระบบล็อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (Central Lock)

 

คำเตือน  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
เตียงนอนผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ มือหมุน รุ่น KS-S202YH article
เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน รุ่น KS-S301YH article
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก รุ่น GS-828 article
เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน (Stretcher) รุ่น KS-S002YH articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ทูบี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 36, 38, 40 ถ.รามคำแหง 60(สวนสน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-735-3331 - 2,086-3660234 โทรสาร. 02-374-6133


www.bm2-medical.com