ReadyPlanet.com
dot
เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน (Stretcher) รุ่น KS-S002YH article

  เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน (Stretcher) รุ่น KS-S002YH

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1.               เป็นเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดมือหมุน แบบ 1 ไกร์

2.               ขนาดเตียงมีความกว้าง 600  มิลลิเมตร ความยาว 1,930  มิลลิเมตร ความสูง 500-900 มิลลิเมตร

3.               โครงสร้างของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผลิตจากอลูมิเนียม

4.               ราวกั้นเตียงเป็นแบบปีกนก ทำจากวัสดุพลาสติก P.P  สามารถปรับขึ้น – ลงได้

5.               สามารถปรับพนักพิงหลังได้ตั้งแต่ 0 - 70 องศา  โดยใช้คันโยกแก๊สสปริง

6.               สามารถปรับระดับความสูงของเตียง (ขึ้น-ลง) ได้ตั้งแต่  500 – 900 มิลลิเมตร โดยใช้มือหมุน

7.                ล้อทั้ง 4 ล้อ มีขนาด 6 นิ้ว มีระบบล็อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (Central Lock) ที่ด้านข้างทั้งสองข้าง และมีล้ออยู่ตรงกลางเตียงเพื่อช่วยรักษาสมดุลในการเข็นแนวตรง สามารถปรับขึ้น – ลงได้

8.               เสาน้ำเกลือทำจากวัสดุสแตนเลส

9.               มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจนด้านหัวเตียง

 

  คำเตือน  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
เตียงนอนผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ มือหมุน รุ่น KS-S202YH article
เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน รุ่น KS-S301YH article
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก รุ่น GS-828 article
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวสไลด์ รุ่น GS-803 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ทูบี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 36, 38, 40 ถ.รามคำแหง 60(สวนสน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-735-3331 - 2,086-3660234 โทรสาร. 02-374-6133


www.bm2-medical.com